Julskyltningen

Tomtefotografering

Träffa Tomten på nedre butiksplan mellan 12-16 och fotografera dig och få med ett foto hem. 

Shoppingbilar kör dig hem! Handla för 1000kr på Modehuset Kronan och vi kör dig hem, dock längst till Lyckeby.